dors2

Huis Ter Zee rijst hier – hoog op het duin – op als een ware ridderburcht, waarin gewaakt werd over het zieleheil van de aan de voet wonende onderhorigen en uitgebuitenen. In die zin heerste de burcht niet alleen “Ter Zee”, maar ook ‘Te Land” en misschien zelfs wel “In de Lucht”. Ideale locatie voor een TROS-programma, ware het niet dat “Ter Zee” zijn pretenties als waakzame burcht nooit heeft kunnen waarmaken. Toen het even niet oplette, ging het zelf ten onder.