couleru3

Als je vanuit het Rembrandt Hotel naar buiten keek in zuidwestelijke richting kreeg je dit kleurenbeeld voor ogen getoverd. Vroeger. Nu niet meer. En niet alleen omdat het Rembrandt Hotel inmiddels ook verdwenen is.