visscher

In de collectie van het Boijmans Van Beuningen in Rotterdam bevinden zich verschillende etsen van wal- of potvissen die ongelukkigerwijze besloten hadden om bij Noordwijk aan land te gaan. De bovenste prent betreft de datum van 28 december 1614. De ets is van de hand van Claes Jansz. Visscher en dateert van 1614, dus die moet dan kort na de stranding zijn gemaakt. In 1645 – dus een dikke dertig jaar later – deed Esaias van de Velde het allemaal nog eens dunnetjes over met een prent die hij min of meer van Esaias kopieerde

esaias

En op 4 januari 1629 was het weer bal op het Noordwijkse strand. Toen strandde een andere wal- of potvis tussen Noordwijk en Zandvoort. Die stranding werd nog in datzelfde jaar vastgelegd door Cornelis van Kittensteyn en Pieter de Molijn.

walvis

Potvissen zijn reusachtige dieren, wier gewicht wel kan oplopen tot zo’n 50 ton. De afgebeelde Noordwijkers zullen dus wel geen pogingen hebben gedaan om de beesten weer de zee in te slepen.