hans

Het was een vrolijke boel aan het Picképlein bij de eindhalte van de Blauwe Tram.  De dames mochten met de conducteur en de wagenvoerder (zo werd een trein- of trammachinist ook wel genoemd).  Waar? Aan het Picképlein dus. Waarom en wie? Dat wet ik niet.