grent

Volgens het Meijeriaanse Straatnamenboek van Noordwijk stamt de naam “De Grent” uit de tijd dat dit zandpad met grind bestrooid raakte om tenminste een beetje meer grip op de ondergronden te krijgen. Noortukopzeejers zouden daar in hun ondoorgrondelijke dialect ‘grent’ van gemaakt hebben.

Als er werkelijk een associatie zit tussen ‘grind’ en ‘grent’ zou ik denken dat het dan eigenlijk “Het Grent” zou moeten wezen. Quod non. Het is “De Grent”