groot

Het datumstempel op deze brief valt niet meer te lezen. Hij ging van de Firma De Groot uit Noordwijk naar iemand in Prag/Bohemen, maar niet dan nadat de censor de brief – nogal slordig – had opengemaakt en gecontroleerd. De Firma De Groot uit Noordwijk zal niet veel kwaads in de zin hebben gehad, maar toch.

Het stempel vermeldt: “ZENSURIERT K,u,K, Zenzurstelle Telschen.”  Dat ‘K.u.K.’ kunnen we  nog wel doorgronden: dat stond voor ’Kaiserreich und Königreich’, oftewel voor de dubbelmonarchie, oftewel voor Oostenrijk-Hongarije. Het duidt er allemaal op dat de brief tenminste ergens gedurende de Eerste Wereldoorlog onderweg was.

Maar dat ‘Telschen’?? Het moet en plaatsnaam zijn, maar die plaats kan ik dan niet vinden. Het stadje Telsiai heette vroeger Telschen, maar dat ligt in Litouwen en het is niet aannemelijk dat een brief van Noordwijk naar Praag via Litouwen ging.