Cassel

In juni 1904 stuurde iemand een dik beschreven ansichtkaart van Noordwijk naar Cassel (tegenwoordig schrijven we Kassel met een K). De afzender had blijkbaar veel te vertellen, want hij schreef lustig over de adressering heen en ook de voorkant van de kaart was niet veilig. Tussen alle gepriemel en gefriemel in valt de geadresseerde en het adres nog wel te achterhalen: “Alfred Jawandt, Cassel a/d Fulda, Quer Allee und Kaiserplatz Ecke.”

Nu moeten we vaststellen dat de Kaiserplatz in Kassel niet meer bestaat. De naam verdween al in 1938, waarschijnlijk omdat men in Nazi-Duitsland iedere herinnering aan Der Kaiser wilde wegMOFfelen. Maar geschiedenis laat zich niet zo maar in een zwart gat stoppen. Volgens mededelingen op internet waren er al in 1897 allerlei plannen met de Kaiserplatz, maar die plannen werden niet of nauwelijks gerealiseerd. De ‘platz’ was jarenlang een wat ledige vlakte, die in de loop der tijd wel werd bebouwd, maar met hele andere constructies dan men aanvankelijk had voorzien.

Tegenwoordig wordt de ‘Kaiserplatz’ in feite gevormd door het stukje Goethestrasse tussen de Germaniastrasse en de Murhardstrasse. De ‘Querstrasse’ doet precies wat de naam al zegt: die snijdt precies in het midden dwars (‘quer’) door de Goethestrasse heen. En daar op één van de vier hoeken woonde Alfred Jawandt.

De situatie ziet er tegenwoordig als volgt uit:

qqqqq

Ik vind ook nog ergens dat Alfred een soort van ‘hypotheker’ annex beurshandelaar was. Hij staat tenminste te boek als “Vertreter der Preussische Hypothek und Aktien Bank” in Kassel.

Enfin, ik neem aan dat de kaart te bestemder plekke aangekomen is, ondanks alle moeite die de betrokken postbeambten zich moesten getroosten om dit alles te ontcijferen.