bloemenzeexxx

Ik ben gek op dit soort van tekeningen. In dit geval voor een ontwerp van één en dezelfde villawijk, zij het in twee verschillende gedaanten. Aanvankelijk ontwierp Van Egmond Totaal Architectuur de wijk “Bloemenzee” aan de rand van het duin op de hoek van Prins Hendrikweg en Nieuwe Zeeweg (wij noemden dat gebied vroeger ‘De Hel’, maar dat gaat dus veranderen). Het lag in de bedoeling daar zo’n 200 woningen te realiseren, maar dat is – met het nieuwe plan “Duineveld” – nu teruggebracht tot zo’n 100 a 120 woningen.

Op de betreffende site van Duineveld staat geschreven: “Plan Duineveld is een alternatief voor het eerdere plan Bloemenzee. Duineveld is echter minder massaal, met meer grondgebonden huizen, landelijk, groener ook, gebouwd in de Noordwijkse Stijl.”

Kijken we opnieuw naar de ontwerp-tekeningen zowel van het plan ‘Bloemenzee’ als van het plan ‘Duineveld’ dan kan ik de verschillen niet ontwaren. De ene tekening is ietwat gekanteld ten opzichte van de andere, maar verder? Zoek de verschillen!

Doet er niet toe: het ontwerp is prachtig en de huizen en appartementen die er moeten komen zullen dat ongetwijfeld ook zijn. Op de site staat ook nog geschreven: “Bijzonder aan deze woningen  is de typische Noordwijkse architectuur in Hamptons sfeer.” Dat is ambitieus en veelbelovend. Maar waarom niet? De Hamptons op Long Island in de VS vormen alles bij elkaar een schitterend ensemble van dorpen, wijken,  straten en grote delen groen. “Paradise for The Rich and The Famous.

Dat kan Noordwijk ook, sterker nog: over niet al te lange tijd zal er in de Verenigde Staten gesproken worden over “een typische Hamptons-architectuur in Noordwijkse sfeer.” Voor minder doen we het niet in Noordwijk.