1914

In een sportverhaal in de Amersfoortse Courant van 20 juni 1914 wordt een pleidooi gehouden om Nederlandse jongens (beter) te leren voetballen. In retrospectief mogen we wat dat betreft niet klagen. Maar in 1914 was het allemaal nog zozo. Verzuchtend werd verwezen naar de oude kostscholen in Voorschoten (‘Noorthey’) en Noordwijk,  waar de kids met veel plezier onderricht kregen in cricket en voetbal van ‘Engelsche leermeesters.’ Andermaal bewijs dat het Nederlandse voetbal zijn bakermat in Noordwijk heeft gevonden. Eilieve!!!