kaartt

Het was een officiële adreswijzigingskaart en hij ging in oktober 1934 naar ene mejuffrouw Rübens in Davos/Zwitserland. Maar zij was vergeten háár adreswijziging door te geven, want het ding werd uiteindelijk doorgezonden naar een adres in Winterthur (ook in Zwitserland), maar niet duidelijk is of die daar op de juiste plek  was afgeleverd.

Enfin, de kaart was afkomstig van een Noordwijkse onderwijzer, W.G. Zandvoort, die in de databank van Hans Montanus geboekstaafd is als “Willem Gerard van Zandvoort, geboren te Driebergen op 26 november 1897.” Hij was op 29 mei 1925 in Den Haag getrouwd met ene Bertha Droste uit Amsterdam. Zij was een jaar jonger dan hij.

Willem liet weten dat hij – samen met Bertha? – was verhuisd of verhozen van de Voorstraat nummer 77a naar de Vinkenlaan 23

Een beetje in de rondte googelen leert dat Willem onder meer voorzitter was van de lokale Eerste Hulpbrigade (zeg maar EHBO). Maar ik kan niet zo snel uitvogelen op welke school Willem zijn aanstelling als onderwijzer had.