paqulcitroen

Paul Citroen maakte tot tweemaal toe een tekening van Thomas Mann. Beide keren in Noordwijk, waar Mann toen verbleef. Eén in 1939 en een andere meer specifiek op 20 juli 1955, drie weken vóór de dood van Thomas Mann.