torens

Het beeld werd geschapen door een mij onbekende tekenaar. Bij gelegenheid van het Korenfestival van 2005. Het festival vond blijkbaar tegelijkertijd plaats in de twee grote kerken van Noordwijk Binnen. Maar op deze wijze zou je de tekening ook als een symbool kunnen zien van twee flirtende kerken, de katholieke en de hervormde. Een vorm van eigentijdse, zelfs hippe Contrareformatie. Of oecumene voor mijn part.