brug77

In 1937 gaf Grand Hotel Huis ter Duin bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan een herdenkingsboekje uit, dat zich deels laat lezen als een beeldgeschiedenis van Noordwijk. Het boekje valt integraal te raadplegen op Delpher.  Voor een impressie haal ik één van de beelden naar boven:

brug