schhh

De Scheveningsestraat bevatte een hele trits arbeiderswoningen, die daar ooit door de Roomsch-Katholieke Woningbouwvereniging Sint Jeroen was neergezet. ‘Speciaal voor grote (en waarschijnlijk ook ‘katholieke’) gezinnen.’ De straat liep in mijn tijd zo dood als een pier. Misschien dat je over een klein hekje en een zandpad nog tot de Wetering kon komen, maar daar hield het dan allemaal wel bij op.

Als je de linkerkant van de straat (zie foto boven) spiegelde (en een beetje indikte), kreeg je een wat andere Scheveningsestraat dan de Scheveningsestraat. Niet per se lelijker, zou ik denken:

scheveningsestraat