10178181

Het voormalige Kamphotel de Branding was in oorsprong gebouwd als pension door Willem Mooijekind. Die bouwde het pand op in verschillende etappes, afhankelijk – denk ik – van de financiële mogelijkheden, die hij had, c.q. de hypotheken die hij kon krijgen.  Hoe dan ook: op enig moment moet het pension zijn overgegaan in handen van De Bes. Welke ‘De Bes’ is dan de volgende vraag. Het antwoord weet ik niet. Misschien Klaas de Bes, de aannemer van Noordwijk Binnen? Wie weet het?

NOTA BENE: ik word er terecht op geattendeerd dat het hier helemaal niet om Kamphotel De Branding gaat, maar om kamphotel De Lichtboei. De Branding stond op het perceel iets verderop, naast De Branding. Ander verhaal dus: De Bes was ooit eigenaar van de latere Lichtboei, welk pand vóór de definitieve teloorgang werd bestierd door de familie Godee (met dank aan Hans).