willem

Willem van Santen JacZn had blijkbaar een omvangrijke “Delftsche Roomboter-Inrichting,” kort gezegd en geschreven: een fabriekje waar men roomboter produceerde. ‘Delftsche’ roomboter wel te verstaan, waarbij ik niet vermag te weten wat Delftsche roomboter nu precies onderscheidt van alle andere soorten roomboter. Hij zat met zijn nering aan de Rijswijkscheweg nabij Den Haag (niet in Delft, mais soit).

Willem hield er ook de eigenaardige gewoonte op na om al uitgegeven ansichtkaarten te overstempelen met zijn eigen naam en toenaam etc. De vraag is waarom. Reclame?

willem2

Er zijn diverse van deze overstempelde kaarten vindbaar op internet. Waaronder deze: naar ik vermoed van de Prins Hendrikweg in Noordwijk aan Zee, officieel uitgegeven door de ongeëvenaarde Noordwijksche uitgever Adriaan Dorsman. Een mooie kaart. Willem van Santen JacZn had er wat mij betreft beter met zijn Haagsche poten van af kunnen blijven.