muur

Op de afbeelding van Leon Senf: badman Mathijs van der Linden (1852-1940). Van der Linden was tot 1900 haringvisser op de Noordwijkse bomschuitenvloot. Toen strandde hij (bijna letterlijk) in de functie van badman (hij was ook nog roeier op de reddingsboot). Hij was in Noordwijk een bekend en markant figuur. Buiten Noordwijk kende men hem alleen van het hierboven in viervoud opgenomen reclameaffiche. Maar dat affiche kon men dan ook op vele plekken in Nederland én daarbuiten aantreffen. Hoewel alles erop duidde dat Van der Linden een Zeeër was, eindigde hij toch in Noordwijk Binnen: aan de Bronckhorststraat 10, in één van de toenmalige huisjes die te samen de ‘Hoge Muur’ vormden (bron: Straatnamenboek Noordwijk).