juni1913

De foto dateert van juni 1913 en laat militaire troepen zien op het strand van Noordwijk. Waarschijnlijk ging het om een oefening voor troepen die in de Morschpoortkazerne in Leiden gelegerd waren. De Eerste Wereldoorlog was nog een tijdje weg: die zou pas een jaar later uitbreken, op 1 augustus 1914. Het Nederlandse leger werd één dag eerder gemobiliseerd, maar zou – gelukkig – buiten het strijdgewoel blijven.