kurt

De fotokaart is uitgegeven door de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding-Maatschappij, afgekort: de KNZHRM.  Het is een schitterend beeld van de Kurt Carlsen en haar bemanning die de woeste elementen te lijf gaan. De motorstrandreddingboot was niet bepaald een luxe jacht, maar zeewaardig was ze wel. En ze is het nog steeds. Mooi dat deze schuit in het huidige tijdsgewricht bewaard is gebleven.

PS Is een ‘motorstrandreddingboot’ nou mannelijk of vrouwelijk? Bestaat het woord ‘motorstrandreddingboot’ eigenlijk wel, of is het een in-elkaar-gezet woord?