peerd1

Ik weet niet of het nog steeds is toegestaan om in het hoogseizoen peerden over het strand te laten lopen. Ik zelf heb nooit op zo’n knol het strand bereden. Ik herinner me alleen dat als die beesten gingen bouten, het hek van de dam was: dan kon je hele hopen aantreffen langs de vloedlijn. En als het water een beetje hoger kwam, was alle hoop opeens in het water verdwenen.

ggg