bad2

De scan is te petieterig om het verhaal nog een beetje leesbaar te houden. Jammer genoeg. Mooi is in ieder geval dat de brief gericht is aan ‘Het Bad Hotel Noordwijk’ (waarmee de gelijknamige uitspanning van de oude Knijn wel zal zijn bedoeld). En verder dattie afkomstig is van ‘De Vereeniging tot Veraangenaming van het Verblijf te Apeldoorn.” In vroeger dagen al afgekort tot VVV?  We schrijven 13 april 1889.