aard

Eind 1955 al ontdekte de NAM nabij de Noordwijkerhoek een aardig gasveld. Afgezet tegen de rijkdom aan aardgas in Groningen was het economisch niet opportuun om dat gas allemaal uit de grond te pompen. Maar nu het door aardbevingen geteisterde Groningen steeds meer in opstand komt tegen verdere gaswinning (en terecht), gaat de Nederlandsche Aardolie Maatschappij weer eens om zich heen kijken. En naar verluidt ‘houdt men Noordwijk achter de hand’, evenals een aantal andere plaatsen in Nederland (Egmond schijnt ook ‘achter de hand gehouden’ te worden).

Energierijke gemeente, Noordwijk: aardgas in Binnen, windmolens op Zee.