mijn2

Het telegram werd per telefoon aangeboden aan de Rijksinspectie Luchtbescherming in Den Haag. Het telegram werd op 19 augustus 1940 in de lokale politiearchieven opgenomen. Melding: er was een mijn aangespoeld op het strand bij kilometerpaal 84. Het telegram werd namens de burgemeester van Noordwijk verzonden door de inspecteur van politie. Wat er verders met de mijn is gebeurd, is onbekend.

Om welke mijn het nu precies ging is onduidelijk. Op 12 augustus was al een mijn aangespoeld bij het Palace Hotel en daar ook tot ontploffing gekomen. Vele ruiten sneuvelden, onder meer in de Hoofdstraat en mensen raakten gewond door rondvliegende glasscherven. En 3 dagen later spoelde opnieuw een mijn aan, eveneens voor de Noordboulevard, maar dat ‘monster’ (zoals het Leidsch Dagblad het ding duidde) kon tijdig onschadelijk worden gemaakt.

Uit bovenstaande rijst de vraag: waar staat/stond kilometerpaal 84?

oef