monitor

Boeiende reportage eerder deze week in “Monitor” over het nijpende tekort aan betaalbare sociale huurwoningen in Nederland. Aan de ene kant loopt het bestand aan zulke woningen terug, aan de andere kant groeit de doelgroep. Het verhaal werd onder andere geïllustreerd aan de hand van de bepaald niet florissante situatie in Noordwijk.

Er viel misschien wel wat af te dingen  op alle verhalen die in Noordwijk werden verteld door de wethouder, door het raadslid en door de woningzoekenden. Maar op de kern van de boodschap werd  nauwelijks meer ingegaan. In Noordwijk heeft de boodschapper het dan gedaan (afspraken niet nagekomen, intimidatie, kwade daglichten, etc). Zo kan je het hele vraagstuk van de sociale woningmarkt gemakkelijk oplossen: “just shoot the pianoplayer.”  

Zie: https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/huurdersproblemen-spoedzoekers-op-de-woningmarkt