groenhout

Bovenstaand boek maakt onderdeel uit van de boekerij van  Theodorus Groenhout, oud-pastoor te Noordwijk.Die boekerij is tegenwoordig ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Op de site van die UB vinden we hierbij onderstaande tekst:

Groenhout werd in Haarlem geboren als zoon van de advocaat Willem Groenhout (1608/9-1691), die op 14 mei 1638 trouwde met Liesbeth Dirks Bugge. Zij overleed reeds op 1 februari 1642, zodat Theodorus omstreeks 1640 geboren moet zijn. Zijn vader hertrouwde op 30 januari 1652 met Maria Valcke († 1686). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Franciscus (1653-1704), pastoor in Oost-Zaandam, Johan (1656-1738), advocaat, Elisabeth Maria, geestelijke maagd (ik weet niet wat een ‘geestelijke maagd’ is P)  te Haarlem en Agatha (1663-1704). Theodorus volgde een priesteropleiding in Frankrijk en werd in 1663 gewijd. Hij werd coadjutor in zijn vaderstad Haarlem en stond achtereenvolgens als pastoor in Edam (1665), Limmen (1680) en Noordwijk (1691). De familie was zeer bemiddeld. In Noordwijk was Theodorus de hoogstaangeslagene in het belastingregister. Zijn financiën stelden hem in staat een mooie boekerij aan te leggen op theologisch terrein. Behalve pastoor was hij sinds mei 1666 lid van het kapittel van Haarlem en provicaris voor Haarlem en Groningen. In het conflict dat aanleiding gaf tot de afsplitsing van de oud-katholieke kerk behield Theodorus Groenhout uiteindelijk de kant van Rome.

De bibliotheek van Groenhout is altijd in de Noordwijkse rooms-katholieke parochie gebleven en is telkens met pastorie en kerkgebouw meeverhuisd. De bewaaromstandigheden voor een dergelijke kostbare bibliotheek waren echter niet optimaal. Daarop heeft de historische werkgroep van de parochie in 2007 het initiatief genomen een betere bestemming voor de bibliotheek van Groenhout te zoeken. Met toestemming van het bisdom Rotterdam is in 2008 de collectie in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Gekozen is voor Leiden omdat belangstellenden uit Noordwijk zo toch toegang tot de collectie hebben, terwijl de Leidse Universiteitsbibliotheek naast de protestantse collectie ook een verzameling catholica wilde verwerven (voor de Lutherse Universiteit Leiden wel bijzonder P).

De collectie bestaat uit 490 titels in 531 banden. De meeste werken zijn uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ongeveer twintig procent is na de dood van Groenhout aan de collectie toegevoegd. De titels betreffen doorgaans katholieke theologie en kerkgeschiedenis.De collectie is genoemd naar de verzamelaar: Groenhout. De boeken zijn vermoedelijk in de negentiende eeuw (en niet in Groenhouts tijd) genummerd. Deze nummering is aangehouden. De boeken zijn als bruikleen van de parochie ook voorzien van het parochie-stempel. De boeken zijn in maart/april 2009 gecatalogiseerd door Cesar Esponda de la Campa, onder begeleiding van Anton van der Lem. De collectie bevat ook vier handschriften, die zijn opgenomen in de collectie Bibliotheca Publica Latina, onder signatuur BPL 3563-3566. Er is geen gedrukte inventaris; de boeken zijn opvraagbaar in de electronische catalogus van de UB met de plaatsingscode GROENH 001 etc.