A613eeeeee

Hierboven rijdt de A613 nog trots door de Voorstraat in Noordwijk-Binnen. Er is ook nog een florissant plaatje van dit trouwe vervoermiddel waarin hij van Den Haag op weg is naar Noordwijk. Maar nadat alle tramlijnen waren opgeheven, kwam ook het einde van deze Tratse Trom, eh…. Trotse Tram:

A613a

Hierboven wordt-ie de brandstapel opgereden ergens achter Voorschoten……..

A613b

Hierboven is-tie definitief uitgefikt en in de geschiedenis bijgezet.