xx2

Een foto van “De Zuid”, toen dat daar allemaal nog niet zo heette. Op de voorgrond delen van een nog onbebouwde Rembrandtweg, van rechtsmidden naar links omhoog de Erasmusweg. Rechts daarvan nog een stukje Laiterie en Huis ter Duin. Maar die grote witte villa centraal rechts?