vuur2

Ervaren waarnemers, zoals wij, zagen het gebeuren: Duitse toeristen die langzaam verkleurden van spierwit tot vuurrood. “Zonnebaden” heette het bij ons. “Sonnebraten” werd het bij de gemiddelde Duitser.