uit3

Christina Jacoba Blokzijl (Rotterdam 1831 – Rotterdam 1914) was getrouwd met  Willem Corbet (Rotterdam 1834 – Noordwijk 1913). Zij  schreef op 10 november 1905 in nogal archaïsche, maar niet foutloze bewoordingen een kaartje aan haar kinderen in Rotterdam:

“Waarde Kinderen, hierbij hebben wij het genoegen uw (!) onze goede tehuis (!) komst te melden en uw (!) hartelijk te danken voor de goede verzorging te uwent genoten. Als gij het kistje voor de hanen (?) kunt zenden anders zal ik ze de volgende maand wel in een mandje mede brengen en als de lu (?) boonen komen reken dan op 30 kop voor ons. Na hartelijke groeten, C.J.W. Corbet.

Christina en haar man Willem woonden volgens de gegevens van Hans Montanus in Noordwijk, waar Willem in 1913 kwam te overlijden. Ik verbeeld me dat Christina na de dood van haar man naar Rotterdam terugkeerde en misschien wel bij de aangeschreven kinderen introk. Daar stierf ze 9 maanden na Willem.