stemmig

Een stemmig beeld van de Oude Zeeweg met links nog een stukje ‘Ozon’ en verders vooral heel veel ‘Panorama’ ter rechterzijde. Wat de koopman voor waren voortduwde met zijn handkar, weet ik niet.