za3

Het ene plaatje zou van Noordwijk zijn, het andere van Zandvoort. In Noordwijk zou het om een ‘schelpenvisscher’ gaan, in Zandvoort zelfs om meerdere ‘Schelpvisschers’ (ik zie er maar één, het peerd telde niet echt mee).

Maar het gaat toch echt om dezelfde schelpenvisser en hetzelfde peerd en dezelfde tak van sport. En ook dezelfde schelpenkar (‘skillepe-kar’ heette zoiets op Noordwijk, geloof ik).

Dit peerd moest in ieder geval een kolere-eind lopen van Zandvoort naar Noordwijk en weer terug, want anders hattie niet op deze twee foto’s kunnen staan.