kerk1

Op enig moment moet iemand op het idee gekomen zijn om de toren van de Hervormde Kerk in Noordwijk Binnen danig aan te passen: de galmgaten, waardoorheen het klokkengebeier zich een weg naar buiten zocht, werden één verdieping lager aangebracht, d oude galmgaten werden dichtgemetseld. Dat gebeurde bij de restauratie van de toren in 1926. De torenklok liet men aanvankelijk op de hoogste etage staan, met als gevolg klagende burgers die opeens het slaan en het gebeier der klokken niet of nauwelijks meer konden horen.

Aanpassing van één en ander moest kunnen, vond men. D hele restauratie van de toren kostte zo’n 30.000 gulden. Daar moest wel een nieuwe klokkenstoel van af kunnen.

kerk2