pp3

Het is geen bomschuit meer, die daar op het strand ligt neergevlijd. Ik geloof dat het een ‘logger’ heette, zo’n boot, maar daar weten échte Zeejers vast meer over te vertellen dan een Binder als ik.