dd2

Huize Sint Jeroen (in vroeger tijden net zo gemakkelijk ‘gesticht’ genoemd) werd aan de ene kant begrens door de Wilhelminastraat. Daar stond een toegangshek, netjes ingeklemd tussen twee gemetselde portalen. In die portalen twee stenen met in mooie belettering ‘Huize’ en ‘St. Jeroen’. Joost mag weten waar of dat die stenen nu weer gebleven zijn. Naast het toegangshek een kleine open ruimte, die toeliet wat het hek nu juist moest voorkomen: dat de bejaarde bewoners ongemerkt het pand en het terrein zouden verlaten.

Aan de andere kant werd het huis begrensd door de trambaan, later de Raadhuisstraat. Een lange muur ontnam je het zicht op een prachtige tuin. De muur heeft er nog een tijdje gestaan, ook toen het oude Huize Sint Jeroen allang naar de filistijnen was. Graffiti-kunstenaars konden zich er op uitleven. Wat ze ook deden, zij het dat ik wel eens mooiere graffiti heb gezien (met dank aan DJ voor de kleurenfoto):

dd