bergh1bergh2

Twee prachtige foto’s uit het boek “In het Land der Levenden” van Jan Filius en Ad Windig. Uitgegeven bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Geesteszwakke Kinderen (Utrecht, 1966).

In het boek zijn verschillende foto’s opgenomen uit de Dr. Mr. Willem vanden Bergh Stichting aan de Zwarteweg in Noordwijk, gesticht (!) in 1923. Aan de stichting was blijkens één van die foto’s  een school voor Bijzonder Lager Onderwijs (BLO)  verbonden, waar Noordwijkse agenten van politie af en toe verkeersles (?)  kwamen geven. En een andere foto: bewoners van de Stichting op één van hun vele zaterdagse wandelingen naar Noordwijk via het laantje door het Vinkenveld.

All Beautiful People.