kr2

De sociaaldemocratie heeft in Noordwijk nooit heel erg wortel geschoten en dat is jammer voor Noordwijk.  Ondanks het inspirerende voorbeeld dat de oude Noordwijksche  revolutionaire, Jetje van der Schalk, toch had kunnen zijn. En ondanks twee hoogst gerespecteerde PVDA-bestuurderen uit een nabijer verleden. Pieter den Otter en Jaap Bedijn.

Deze laatste hanteerde blijkbaar tijdens weer eens een verkiezingscampagne bijgaand affiche als propagandamateriaal. Mooi en simpel en aanstekelijk: ik had graag een ‘Ommetje Noordwijk’ met hem gemaakt. Nog aanstekelijker: ik had graag Anno Nu dat rondje met hem gemaakt, om van hem te horen hoe hij tegen het Noordwijk van Nu aan kijkt. Zou een inspirerende wandeling zijn geweest, maar helaas niet meer te doen. Jaap overleed 18 jaar geleden.