f2f1x2

Drie kaarten uit 1904, die waarschijnlijk deel uitmaakten van een hele serie kaarten, want deze zijn genummerd als 2, 13 en 30. Gek genoeg lijken te kaarten nooit te zijn verstuurd, tenzij in een envelop, want er staat geen adressering op de achterkant, noch is er een postzegel op geplakt. De kaarten zijn wel op de achterkanten geheel volgekriebeld met een Duits, dus onleesbaar schrift.

Het kan ook zijn dat de beschrijver van de kaarten op deze manier een soort van vakantiedagboek bijhield. Dat impliceert dus nog een heel verhaal, want tussen 4 juli 1904 en 11 juli 1904, tussen de nummers 2 en 13, moeten nog 10 andere kaarten hebben gezeten en moet er ééntje aan de serie zijn voorafgegaan.

En met kaart nummer 30 is ook wat aan de hand, want daar achterop staan  zés data: 19 t/m 24 juli. Blijkbaar was de scribent het zat om steeds nieuwe kaarten te schrijven, of er gebeurde niet zo veel meer.  Maar dan is het juist weer interessant om er achter te komen wat er tussen 11 en 19 juli allemaal gebeurd is, want volgens de telling moeten er toen maar liefst zestien (16!)  kaarten zijn geschreven.

Jammer dat die allemaal zijn zoekgeraakt en alleen deze drie bewaard gebleven zijn. Onleesbaar, maar toch.