hoeve

De foto is afkomstig uit het Bulletin KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond) en behoort bij een instructief artikel van de hand van Dolf Broekhuizen. Het artikel gaat grotendeels over dit landhuis, ‘Landhuis de Hoeve’ aan de Gooweg in Noordwijk van de hand van architect Robert van ’t Hoff. Een op zichzelf nogal traditioneel ontwerp van een architect die communist was in hart en nieren, een tijdje lid was van De Stijl en ook anderszins te boek stond als één van de Modernen.

Hij ontwierp de ‘hoeve’ voor uitgever Stenfert Kroese. In mijn tijd werd het huis bewoond door Jonkheer van Riemsdijk, oud-president-commissaris van de Bols-distilleerderij en oud-gemeenteraadslid Noordwijk.

Bij het artikel van Broekhuizen komen nog de twee volgende referenties voor, die aardig genoeg zijn om te vermelden:

  • De bouw van het landhuis hangt nauw samen met Stenfert Kroeses sociale leven, want een maand nadat de woonvergunning wordt aangevraagd bij de gemeente (14 augustus 1913) vindt de huwelijksvoltrekking plaats in Noordwijk (19 september 1913). Het jaar daarop, op 25 juni 1914 wordt uit dit huwelijk de eerste zoon geboren, (eveneens) H.E. Stenfert Kroese. Daarna zou nog een zoon volgen, die samen met twee halfzussen uit het eerdere huwelijk van hun moeder in landhuis De Hoeve aan de Gooweg opgroeiden.
  • De ingemetselde steen met het wapenbord in de gevel is mogelijk in 1953 aangebracht. Afgebeeld zijn het wapen van de familie Van Riemsdijk (links) een tweekoppige fantasievogel, en rechts waarschijnlijk het familiewapen van de vrouw van Van Riemsdijk, A.A.C. van Heeckeren van Molecaten (een kruis).

De aanbesteding vond plaats via een advertentie in de krant van 29 maart 1913:

hoff

Een foto van de bouw van De Hoeve siert de voorkant van het KNOB-Bulletin. Prachtige foto, die wat mij betreft laat zien dat een in bakstenen opgetrokken gebouw eigenlijk nooit van wit pleisterwerk of van witte verf mag worden voorzien.

hoeve