brandeler1

Dr. Willem Cornelis van den Brandeler (1817-1880) was van 1853 tot 1856 burgemeester van de beide Noordwijken. Later zou hij nog furore maken als burgemeester van leiden, zodanig zelfs dat er aldaar nog altijd een straat naar hem is vernoemd (in de Burgemeesterswijk vanzelfsprekend). In Noordwijk moet hij geen grote indruk hebben achtergelaten, tenminste: er is in geen van de beide Noordwijken en straat naar hem vernoemd en dat was natuurlijk wel het minste geweest.

Van den Brandeler was lid van de familie Van den Brandeler en een zoon van de Dordtse medicus dr. Martinus van den Brandeler (1790-1869) en Wilhelmina Cornelia van Oldenborgh (1791-1847), lid van de familie Van Oldenborgh. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en promoveerde in 1842 te Leiden in de medicijnen op De asthmate spasmodico. Na het beroep van arts in zijn geboorteplaats te hebben uitgeoefend werd hij burgemeester, achtereenvolgens vanaf 1850 van Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf, Brandwijk, Wijngaarden en Hofwegen, van de beide Noordwijken, van Brielle, van Voorburg en van Leiden; het laatste ambt zou hij tot zijn overlijden vervullen. Van den Brandeler trouwde in 1850 met Isabella Cornelia gravin van Hogendorp (1816-1904), lid van de familie Van Hogendorp, met wie hij een dochter en een zoon kreeg. Zijn zoon werd in 1898 in de Nederlandse adel verheven (bron: Wikipedia).

Zijn dochter Margaretha Johanna was in 1854 in Noordwijk geboren en trouwde in 1881 met ene Cornelis Suermondt, die werkzaam was bij de spoorwegen. Margaretha stierf in 1936 in Wassenaar, maar niet dan nadat ze in  Vernex nabij Montreux in Zwitserland onderstaande portretfoto had laten maken bij Herman Witte, die ook nog een nering had in Baden-Baden en onder andere opdrachten kreeg van vorstenhuizen uit Rusland en Brazilië. Maar Greetje van den Brandeler uit Noordwijk kwam dus ook bij hem op de foto.

brandeler2