bbbb

Het VOC-schip “de Noordwijk” was gebouwd in opdracht van de VOC-Kamer Amsterdam. Het voer op 18 december 1630 uit naar de Oost en kwam op 20 september 1631 aan in Batavia. Het zou voor altijd in de Oost blijven. Tussen 17 mei 1636 en 14 september 1636 voer het schip van Batavia naar Hirado in Japan (via Thailand) onder leiding van kapitein Floris Jansz. Op 17 november 1636 werd de terugreis naar Batavia begonnen, wederom via Taiwan en Thailand. Het schip kwam op 30 november 1636 in Taiwan aan en bleef daar liggen tot 20 december 1636. Toen brak de laatste reis aan: ‘De Noordwijk’ verging op 19 februari 1637 nabij Thailand ter hoogte van de rivier de Patrapa. Alles onder leiding nog steeds van Floris Jansz. Maar of hij en de overige bemanningsleden de ramp overleefden weet ik niet. De wrakstukken zijn  nooit geborgen en moeten nog steeds ergens op de bodem van de Golf van Thailand liggen.

‘De Noordwijk’ was een snel zeilende pinas, ook ‘jacht genoemd’. Het type werd zowel voor de oorlog als voor de handel gebruikt. Het schip had een platte spiegel en onderscheidde zich slechts door zijn geringere afmetingen van een gewoon vol opgetuigd schip. De pinas had een vrij hoge boeg en twee dekken. Het onderste van de twee (de overloop) liep ononderbroken over de hele lengte. Het bovenste dek (verdek) was verdeeld in een iets verlaagde bak met een verhoogd bakdek. Daarna kwam een gedeelte van het verdek dat doorliep tot aan het schot van de stuurplecht, waarachter het verdek weer iets lager was. De hoge verschansing van het open dek verbergt alle scherpe contouren, zodat het een zeer evenwichtig scheepje is. Ongeacht hun grootte hadden de schepen van dit type drie masten:

  • de fokkemast, waartegen de boegspriet op het bakdek leunde; aan de boegspriet zat een blinde ra met blinde en bovenblinde;
  • de grote mast, waarvóór zich het grootluik bevond en
  • de bezaansmast met daarachter de kolderstok, die door dek en halfdek liep.