bech
De beide graven in Noordwijk
jiorgen2
De beide graven in Loenen

Ik heb wel eens vaker geschreven over Jørgen Bech en Eduard Victor Maier, twee verzetsstrijders die in september 1944 op het landgoed Offem in Noordwijk werden gefusilleerd door de Duitse bezetter. Een steen ter hunner nagedachtenis en ter markering van die plek is nog steeds op het Landgoed Offem aanwezig.

Hun stoffelijke resten werden aanvankelijk begraven op de Algemene Begraafplaats in Noordwijk aan Zee (zie bovenstaande foto), maar later herbegraven op het ereveld in Loenen nabij Apeldoorn.

bech2

Overigens is het goed om nogmaals op de steen terug te komen, die ter herinnering aan Bech en Maier is aangebracht tegen de muur in Offem, waar beide mannen werden gefusilleerd.

steen2

Die steen werd op 8 november 1947 (dit jaar dus 70 jaar geleden) onthuld op initiatief van het “Comité Nationale Gedenkdagen” te Noordwijk. Bij de onthulling sprak Pater Henri de Greeve “over het communisme”, volgens het Leidsch Dagblad. Volkomen misplaatst natuurlijk want het ging hier helemaal niet over communisme, maar om de strijd tegen het fascisme (maar tegenover die ideologie hadden katholieken als De Greeve altijd een wat dubbelslachtige houding aangenomen).

Sinds die onthulling van de steen lijkt er aan het onderhoud van dit kleine monument  helemaal drie keer niks meer gedaan te zijn.  De steen is in de 70 jaar die verstreken zijn vrijwel geheel bemost en de tekst op de steen (“Zij offerden hun leven voor uw bevrijding”) is vrijwel geheel uitgewist. Het zou mooi zijn als de steen ter plekke gerestaureerd kan worden en bijvoorbeeld op 4 mei ook bezoekbaar zou zijn (Graaf Van Limburg Stirum? Gemeente Noordwijk?).

Als dat allemaal niet zou kunnen, zou de steen – gerestaureerd en herplaatst – een plek verdienen bij het oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg. Jorgen Bech en Ed Maier hebben dat wel verdiend.

steen3

Een neef van Jorgen Bech schreef veel later een mooi gedichtje over zijn oom:

jiorgen