“N.V.Luxe Papierwarenhandel v/h Roukes & Erhart, Baarn”  was als je er even een paar googles tegen aan gooit een zeer actieve uitgeverij op het terrein van de ansichtkaarterij. Actief in heel Nederland en ook in Noordwijk. Zij het dat ik van deze eerbiedwaardige NV  maar drie ansichtkaarten van Noordwijk terugvindt. Geen slechte overigens.