dirkje

We hebben wel eens eerder gewag gemaakt van de feestelijke intocht van de pas getrouwde Graaf en Gravin van Limburg Stirum in Noordwijk op 9 mei 1911. Het paar was op 27 februari van dat jaar in Cannes in de echt verbonden en bij hun aankomst te Noordwijk had een uit de grond gestampt feest comité onder leiding van Burgemeester Van Panhuys evenementen georganiseerd dat het een aard had. Schoolkinderen, verenigingen, bestuurderen, middenstand, iedereen was betrokken.

Ik heb het al eerder gememoreerd, in het bijzonder de aanbieding door de burgerij van Noordwijk van een gebeeldhouwde vaas (die later totaal bemost en van alle luister ontdaan nabij de mesthoop van het landgoed Offem werd teruggevonden).

Bijzonder was wat mij betreft in ieder geval de aanbieding van een boekwerk in perkamenten band. Binnenin de namen – gekalligrafeerd door warme bakker en amateur-historicus J.K Kloos van de 660 (!)  gulle gevers van het album. Het was verder verluchtigd met onder andere een pentekening van het Lindenplein van Daniël Noteboom, een roodkrijttekening van de weduwe Dirkje  – “Bas”- van  Duin door Leo Klein von Diepold, alsmede een aquarel van de hand van Ludolph Berkemeier van de boulevard, gezien vanaf het strand “doch in den ouden toestand.”

Ik mag veronderstellen dat het boek er nog steeds is, in het bezit van de familie Van Stirum. En ik mag hopen dat diezelfde familie Van Stirum de welwillendheid aan den dag wil leggen om het boek op enig moment en op enigerlei wijze toegankelijk te maken voor het oog van de tegenwoordige Noordwijker, bijvoorbeeld door een bruikleen aan Museum Oud-Noordwijk of anders digitaal.