iris2

J.J. Grullemans en Zonen was een in oorsprong Noordwijks bloembollenbedrijf, gevestigd aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen nabij de Westeinderbrug  (in een pand waar later de garage van de firma Brouwer schuilging). Op enig moment vertrok de firma naar Lisse, zij het met medeneming van de naam ‘Westeinde’. In de Engelstalige catalogus heet het nog steeds: “West-End-Nurseries.” Een exemplaar van die catalogus wordt bewaard in de LuEsther T. Mertz Library in de New York Botanical Garden. Onderstaande tekening van de iris is uit de catalogus afkomstig.

iris