pvda

Op 1 mei 1985 hield de PVDA – toen de PVDA nog een PVDA was – een viering in De Kuip in Noordwijk. Bij die gelegenheid werd bovenstaande foto genomen, van wie ik in het midden alleen Jaap Bedijn herken. Wie waren de andere twee?

Maar er was nóg iemand bij die gelegenheid aanwezig. Over de hoofden van Noordwijkse sociaal-democraten heen fulmineerde PVDA-leider Joop den Uyl tegen CDA en VVD, meer in het bijzonder tegen het feit dat koopkracht van mensen zonder werk er op achteruit ging, terwijl werkende mensen alleen maar garen sponnen bij het kabinetsbeleid.

Ach, ach, de sociaal-democratie. De vurige woorden van Den Uyl hebben er niet toe geleid dat de PVDA zich in het Noordwijkse politieke spectrum altijd goed verankerd wist. En bij de laatste TK-verkiezingen haalde die partij in Noordwijk nog maar 4.6% van de stemmen. Maar goed, we hebben geduld. De revolutie komt toch wel. Die andere Noordwijkse sociaal-democraat, Henriëtte Roland Holst-van der Schalk dichtte:

Maar onderwijl werd in beneden-lagen
ver van ’t mistroostig ras dat heerste op aard
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.

uyl