vraag

De vraag is wat er hier aan de gang was pal vóór Hotel Hollander? De aanleg van een parkeerterrein? Een terras? Een werkzaamheid in opdracht van de grootvader van Ronnie van der Putten? Ik kan me niet herinneren wat er hier in latere tijden lag (Oranjebad?), maar een vreemd gezicht was het wel. Wie kan dit beeld nader duiden?

Nota Bene Ik krijg twee interessante reactie, van Klaas en van Koen. Klaas vermoedt dat het hier om de aanleg gaat van bloemmozaïeken, wat inderdaad zo mar zou kunnen. Koen spreekt over de aanleg van een ‘autopark’ een parkeerterrein, zouden we dat tegenwoordig noemen. Maar daar komt hij van terug:

Het plan van een ‘autopark’ wat in de raadsvergadering van 31 maart 1924 naar voren komt, is niet gelegen voor hotel Hollander maar voor Palace en Noordzee. Er wordt in die vergadering door B&W een voorstel ingediend om naar aanleiding van de toenemende drukte van het verkeer én het toenemend bezoek aan de badplaats Noordwijk ongeveer 1400m2 beschikbaar te stellen voor het parkeren van auto’s. Hierbij wordt ook nagedacht over de plaatsing van een kleine benzinepomp te plaatsen. Een deel van de raadsleden is tegen het plan. Zij zijn bang dat de boulevard wordt ontsierd. Toch wordt het voorstel aangenomen. In mei 1926 wordt Jan van Kan de nieuwe huurder/pachter van het autopark.

Op onderstaande foto is het autopark voor Palace/Noordzee zichtbaar, evenals overigens ook dat platte stuk vóór Hollander. Zo te zien is dat laatste stuk nog steeds kaal. Er staat ook geen auto op, noch liggen er geritste hyacinten. Kortom, het raadsel blijft nog even in stand (met dank aan Koen en Klaas).

oranje

Nota Bene 2  Ron duikt nu toch twee foto’s op die erop duiden dat het toch om een parkeerplaats ging. Zie onderstaande exemplaren. De ligging van de platte vlakken is ietsies verschoven, maar een ‘autopark’ was het zo te zien wel.

ron2ron1