vuur1

Er zijn veel verschillen te ontdekken op deze twee foto’s: wolkenpartijen, kleuren, schaduwpartijen, vlaggetje hier, lantaarnpaaltje daar, zichtbaarheid van de NRB-garage, etc. Maar er is één belangwekkend verschil en de vraag is welke dat dan wel mag wezen?