Op JBEEN duikt deze bouwtekening (gedeelte) op van het zogenaamde ‘Zomerhuis-Hamburger’ van de hand van Stijl-architect Gerrit Rietveld. Een monumentaal pand aan de Ligusterweg, dat inmiddels is voorgedragen voor een in te stellen Gemeentelijke Monumentenlijst (die echter volgens mij nog (steeds) niet is vastgesteld).

Naar verluidt zou de gemeente Noordwijk – niet gehinderd door enig inzicht in de door Rietveld gehanteerde Stijl-beginselen – bij de bouw van het huis in 1959 bedongen hebben dat er een schuin dak op moest komen. Als dat zo is, is dat een treurig gegeven. Het huis was helemaal geweldig geworden als er met platte vlakken gewerkt had mogen worden. Waarschijnlijk was het huis dan ook veel meer uitgegroeid tot een iconisch item in de Nederlandsche architectuurgeschiedenis. Nu bevindt het zich in diezelfde  architectuur-geschiedenis toch een beetje in de marge, vreesch ik.