tableau

Ik schreef eerder al over een mooie aanwinst voor de gemeentelijke kunstcollectie (hoe ziet die kunstcollectie er eigenlijk precies uit? Moet die niet eens integraal in Museum Noordwijk tentoongesteld worden?). Een tegeltableau, waarschijnlijk geschilderd door ene Willem Hendrik van Norden (1883 – 1978) die verbonden was aan de Amsterdamse Plateel- en Tegelbakkerij De Distel.

Het tableau was een schenking aan de toenmalige gemeentesecretaris Egbert de Groot, bij gelegenheid van diens 40-jarig (!) ambtsjubileum in 1915. Hoe het tableau in andere handen terechtgekomen is, is onduidelijk. Maar De Groot verhandelde wel vaker kunstschatten, daar was-tie blijkbaar heel bedreven in. Zo had hij naar verluidt ook van doen met de verhuizing van het kunstwerk “Tabula Cebetis” vanuit de gelagkamer van het Hof van Holland aan de Voorstraat naar het depot van het Rijksmuseum te Amsterdam.

Mooi dat de gemeente als een aasgier op dit prachtige tableau is gedoken. De voorstelling links biedt grosso modo uitzicht vanuit het raadhuis over de Voorstraat met achterin rechts het pand waar De Groot woonachtig was. Jammer dat er nog drie andere taferelen aan ontbreken. Waar die gebleven zijn mag Joost weten (of wijlen Egbert zelve) (met dank aan Ron, zie zijn link).