blom2

Jaren geleden al weer schreef ik een blogje over de vriendschap tussen Albert Verwey en de Leidse schilder Floris Verster. Inmiddels leer ik dat er een boek over hun vriendschap bestaat van de hand van Onno Blom. Ik plak wat wervende teksten uit catalogi aan elkaar:

Het prachtig vormgegeven brievenboek ‘Van huis tot huis’ van Onno Blom omvat de hartstochtelijke correspondentie tussen schrijver Albert Verwey (1865 – 1937) en schilder Floris Verster (1861 – 1927). Ze zagen elkaar regelmatig, maar schreven elkaar daarnaast ook brieven, die een goed beeld geven van het culturele leven van de Tachtigers. De dichter Albert Verwey en de schilder Floris Verster waren hartsvrienden. Zij beïnvloedden elkaars leven en werk diepgaand. Vanaf het einde van de negentiende eeuw gaf de dichter decennia lang stem aan de zwijgzame, teruggetrokken schilder. Verwey woonde in Villa Nova, een pittoresk pand op een duin in Noordwijk aan Zee. Verster resideerde op Groenoord, een statig landhuis net buiten Leiden. In “Van huis tot huis” laat Onno Blom Villa Nova en Groenoord uit de as herrijzen en worden hun bewoners weer even tot leven gewekt. Het is een ontroerend monument voor een vriendschap tussen twee kunstenaars die zelfs de dood niet kon doven.